2017 in Zicht: Mkb rekent op sprong voorwaarts in 2017
14 december 2016

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf staat er financieel gezien goed voor en is over de hele linie positief gestemd over het komende jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Ondernemers gaan voor 2017 gemiddeld uit van een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 6,4%. Aan deze verwachtingen ligt een aantal positieve trends ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van het mkb verbeterd naar 75,7% en per saldo hebben ondernemers meer geïnvesteerd. Het mkb ziet voor het komende jaar vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Dit hangt samen met de belangrijkste bedreiging: een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Het SRA-BiZ-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse uit de SRA-Benchmarkdatabase van 120.000 jaarrekeningen en op een recent onderzoek onder 757 ondernemers, de Mkb-branchescan.

Voor de branches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, juridische dienstverlening medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2017: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen.

 

 


Maak een afspraak Bent u geïnteresseerd in actuele informatie over uw branche en wilt u weten waar u staat? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs.