Offerte aanvragen

Belastingaangifte

Elke ondernemer moet periodiek zijn belastingaangifte indienen voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting of dividendbelasting.

Natuurlijk wilt u dat uw aangifte zo gunstig mogelijk voor u uitpakt. Onze fiscalisten zijn op de hoogte van alle keuzemogelijkheden die u binnen de kaders van de wet en jurisprudentie daarvoor heeft en wijzen u op bepleitbare standpunten die u zou kunnen innemen om de belastingdruk te verlagen. Maar ook op de eventuele risico’s die u dan loopt. Daarbij zijn wet- en regelgeving altijd ons uitgangspunt.

Er zijn veel termijnen aan de orde die strikt in acht genomen moeten worden, anders volgt er mogelijk een boete. De fiscalisten van HLB Nannen houden die planning nauwgezet in de gaten.

Een aangifte wordt gevolgd door een aanslag en periodiek kan een controle door de belastingdienst volgen. Als u de aangifte onder zogenaamd horizontaal toezicht heeft ingediend, volgt de aanslag zeer snel en zal de controle slechts sporadisch plaatsvinden. Uw adviseur kan u daarover beraden. Uiteraard gaat een belastingaangifte nooit zonder uw akkoord de deur uit.