Nieuwsoverzicht

 • 13 november 2018

  Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

  Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen.Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Heeft een OR-lid ontslagbescherming?
 • 13 november 2018

  Monumentenonderhoud nog in 2018?

  Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Monumentenonderhoud nog in 2018?
 • 12 november 2018

  Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

  De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen...Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?
 • 12 november 2018

  Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!

  Als u voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet u dat nu doen. Wacht u tot na 14 december, dan bent u te laat en moet u minstens een jaar wachten.Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!
 • 9 november 2018

  Nieuwe regels compensatie overuren

  Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener. Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Nieuwe regels compensatie overuren
 • 8 november 2018

  Brexit-voucher? Vraag hem aan!

  Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Brexit-voucher? Vraag hem aan!
 • 8 november 2018

  Maximale transitievergoeding hoger in 2019

  Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Maximale transitievergoeding hoger in 2019
 • 7 november 2018

  Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

  Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?
 • 6 november 2018

  Forse herziening ontslagrecht

  Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Forse herziening ontslagrecht
 • 6 november 2018

  Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

  Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen. De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. In 2020 wordt het budget...Lees verder

  Lees nieuwsbericht: Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november